Bialystok University of Technology - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page
Witaj w Archiwum Prac Dyplomowych Politechniki Bialostockiej
Informacje:

Aktualizacja systemu

System APD został zaktualizowany do najnowszej wersji.

Oczekujemy na dane autoryzacyjne, które pozwolą na integracja z JSA (Jednolioty System Antyplagiatowy).

Wszelkie zauważone błędy i problemy z działaniem systemu proszę zgłaszać na adres apd@uci.pb.edu.pl.

Wyłączenie automatycznego zatwierdzania prac

Szanowni Państwo,

W systemie APD wyłączone zostało automatyczne kończenie procesu obsługi pracy po wprowadzeniu wszystkich recenzji.

Ostateczne zatwierdzenie pracy pozostaje teraz w gestii jej opiekuna.

Mechanizm kontroli zgodności

Szanowni Państwo,

W systemie APD uruchomiono mechanizm kontroli zgodności pracy przesłanej do APD z egzemplarzem wydrukowanym i złożonym w dziekanacie jednostki organizacyjnej.

Mechanizm umożliwia pobranie z systemu APD wersji pracy z naniesionymi numerami kontrolnymi (Wersja do druku), którą należy wydrukować i złożyć w dziekanacie.

Wersję do druku można pobrać w momencie gdy praca zostanie zaakceptowana przez Promotora pracy (przejdzie do kroku: Wystawianie recenzji).

Weryfikacja antyplagiatowa prac

W systemie APD uruchomiony został moduł umożliwiający sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym.

Instrukcja opisująca działanie modułu znajduje się na stronach Portalu Edukacyjnego Politechniki Białostockiej (http://ckz.pb.edu.pl/Zaloguj).

Nowy wzór 'Oceny pracy dyplomowej'

W związku z wprowadzeniem nowego wzoru 'Oceny pracy dyplomowej', zmieniony zostaje sposób dołączania recenzji w systemie APD. Dotychczas recenzja taka była wypełniana w systemie. Aktualnie recenzja powinna zostać przygotowana w postaci pliku, który następnie ma być wgrany do systemu APD.

Dostępne są trzy wzory recenzji:


W dniu 28 kwietnia 2015 roku ukazało się Zarządzenie nr 389 Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie ustalenia „Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w Politechnice Białostockiej”.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzenia pod adresem http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=10583

W ramach realizacji postanowień powyższego zarządzenia informujemy iż z dniem 28 kwietnia 2015 roku został uruchomiony system o nazwie "Archiwum Prac Dyplomowych" (w skrócie APD) przeznaczony do wspomagania procesu przygotowywania i obrony prac dyplomowych.

Materiały instruktażowe dla użytkowników systemu dostępne są na stronach Portalu Edukacyjnego Politechniki Białostockiej.

Poniżej opisana jest ścieżka dostępu do materiałów instruktażowych.

Po kliknięciu na następujący link >Przejdź do instrukcji<nastąpi przekierowanie do okna logowania do portalu edukacyjnego dostępnego pod adresem ckz.pb.edu.pl.Wszyscy pracownicy i studenci Politechniki Białostockiej którzy posiadają konto w systemie USOS mogą, przy zaznaczonej opcji logowania „CAS”, kliknąć na przycisk „Zaloguj się”.
Zostaniemy przekierowani do strony logowania Centralnego Systemu Uwierzytelniania gdzie możemy wprowadzić login i hasło.
Dane logowania są takie same jak podczas logowania się do systemu USOSweb, czyli PESEL i hasło do USOS.Po pomyślnym logowaniu uruchomione zostanie okno główne portalu edukacyjnego.
Instrukcje dostępne są w portalu edukacyjnym z poziomu lewego menu w zakładce "INSTRUKCJE".

>> Przejdź do instrukcji <<

Archive of Diploma Theses :: APD 6.5.0.0-3 (2019-08-30) :: contact