Aktualizacja systemu

System APD został zaktualizownay do wersji 6.6.1.0.
Zmianie uległa szata graficzna systemu.
Wszelkie zauważone błędy i problemy z działaniem systemu proszę zgłaszać na adres apd@uci.pb.edu.pl.